• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hoạt động sáng kiến và lao động sáng tạo của Vietsovpetro trong năm 2012

Đón chào ngày đầu tiên của năm mới, năm 2013, toàn thể Lãnh đạo và CBCNV của tập thể lao động quốc tế trong của của Vietsovpetro với niềm vui sau những tháng cuối năm miệt mài làm việc, khi đón nhận thông tin Vietsovpetro đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khai thác trên sáu triệu một trăm ngàn tấn dầu thô và xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu trong năm 2012.

Không ngừng phát huy những thành tích đã đạt được trong các năm qua và với sự hỗ trợ từ Chính quyền và Công đoàn Việt Nam Vietsovpetro, trong năm 2012, hoạt động sáng kiến đã thu được những thành tích đáng được trân trọng và biểu dương, với kết quả cụ thể như sau:

           Tổng số đơn đăng ký sáng kiến trong năm 2012 là 129, nếu tính cả số đơn còn tồn đọng của năm 2011 chuyển qua, tổng số đơn xem xét trong năm 2010 là 146, trong đó:

              -85 đơn được công nhận là sáng kiến;

              -45 đơn đang trong quá trình xem xét hoặc thử nghiệm để có kết luận cuối cùng.

 Tổng số sáng kiến được áp dụng vào sản xuất là 61, trong đó 31 sáng kiến sau khi áp dụng, lợi ích đã không tính ra được thành tiền nhưng chúng đã mang lại hiệu quả xã hội rất lớn trong nhiều lĩnh vực sản xuất, cuộc sống và 30 sáng kiến, sau khi áp dụng đã tạo ra hiệu quả kinh tế với tổng tiền là 13.443.064 USD.

Trong toàn Vietsovpetro đã chi trả tiền thưởng cho những người đã tham gia nghiên cứu, tạo ra và áp dụng 61 sáng kiến vào sản xuất với tổng số tiền là 224.076 USD.

Đánh giá về kết quả hoạt động sáng kiến của Vietsovpetro năm 2012, cho thấy, hoạt động sáng kiến trong năm 2012 của Vietsovpetro đạt hiệu quả kinh tế nhảy vọt so với những năm trước. Có thể xem xét, so sánh kết quả đạt trong các năm về những chỉ số cơ bản được thể hiện trong bảng dưới đây:

            Bảng: Kết quả đạt được về những chỉ số cơ bản trong năm 2012 và các năm trước đó

STT

Chỉ số cơ bản

Đơn vị tính

Năm

2010

2011

2012

1

Tổng số đơn đăng ký SK trong năm

Đơn

123

148

129

2

Tổng số đơn được xem xét trong năm

Đơn

135

155

146

3

Tổng số SK được công nhận trong năm

SK

110

116

85

4

Tổng số SK được áp dụng, trong đó:

SK

96

68

61

Số SK áp dụng không có quả kinh tế

SK

64

42

31

Số SK áp dụng có quả kinh tế

SK

32

26

30

5

Tổng hiệu quả kinh tế áp dụng đạt được

USD

1.138.528

1.222.832

13.443.064

6

Tổng số tiền chi trả thù lao, thưởng

USD

105.169

121.861

224.076


Hinh01

Những sáng kiến tiêu biểu về hiệu quả kinh tế được trả thưởng trong năm 2012:

“Áp dụng công nghệ khoan bằng hệ thống khoan xoay định hướng (Rotary steerable system) trong quá trình khoan đoạn thân giếng có đường kính 12¼”.

“Dùng tàu dịch vụ làm nhà ở, phương tiện vận chuyển , chứa và đặt thiết bị phục vụ thi công, sửa chữa chống ăn mòn bảo vệ kim loại và sửa chữa kết cấu kim loại các giàn nhẹ (BK) thay thế tàu cẩu Hoàng Sa”.

“Sửa chữa hiệu chỉnh hệ thống điều khiển diesel máy phát điện chính Giàn Tam Đảo – 01”.

“Cải hoán hệ thống đường ống thu gom khí trên MSP-4 nhằm khắc phục sự hình thành nút chất lỏng trong đường ống dẫn khí MSP6-MSP4 để nâng cao hiệu quả thu gom khí đồng hành từ MSP6”

“Sửa chữa, phục hồi két làm mát nhớt turbine TAURUS-60 lắp đặt trên Giàn CTK-3 và PPD-40000”. Hiệu quả kinh tế 153.731 USD.

Được biết vào cuối năm 2011, những người tham gia lao động sáng tạo Vietsovpetro nhận được tin vui, là 03 giải pháp của Vietsovpetro gửi đi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (VIFOTEC) đã đoạt giải.

Giải pháp “Hệ thống đo Carota độ lệch và phương vị giếng khoan liên tục đường kính 60mm” của tập thể CBCNV Xí nghiệp Địa Vật Lý đã đoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11.

Cùng Thắp sáng biển dầu.Ảnh:ĐẶNG HỒNG

Giải pháp “Thiết kế tích hợp, lập trình điều khiển công nghệ và giám sát an toàn (CMS) cho giàn RC1/RC3” của tập thể CBCNV Xí nghiệp khai thác Dầu khí đã đoạt giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11.

Giải pháp “Gia công và cải tiến bộ tạo xung áp suất (Muleshoe) của hệ thống máy đo MWD (Measurement While Drilling), nhằm kéo dài thời gian làm việc của máy đo MWD trong quá trình khoan xiên” của tập thể CBCNV Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng đã đoạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2012, Vietsovpetro đã gửi 03 đề tài tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2012 do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Các đề tài có tên như sau: “Nghiên cứu phương án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường siêu trọng độ nước sâu trên 100m nước với điều kiện ở Việt Nam” của tập thể CBCNV làm việc tại Xí nghiệp Xây lắp. “Hệ thống đánh dấu mét từ tự động trên cáp địa vật lý base 1m” của tập thể CBCNV Xí nghiệp Địa Vật Lý. “Phục hồi bloc xylanh DG72 bằng vành định tâm và máy doa York 4-14” của tập thể CBCNV Xí nghiệp Cơ Điện.

Những công việc dự kiến thực hiện trong thời gian tới, đó là: Nghiên cứu bổ sung và sửa đổi Quy chế sáng kiến sáng chế; Đưa các thông tin về hoạt động sáng kiến sáng chế lên mạng nội bộ của Vietsovpetro; Phát động CBCNV trong Liên doanh tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012-2013; Liên doanh tổng kết toàn diện hoạt động sáng kiến-sáng chế năm 2012; trong quý I năm 2013 các đơn vị trong Vietsovpetro tổ chức Hội nghị về hoạt động sáng kiến của đơn vị mình; trong quý III năm 2013, Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua về lĩnh vực hoạt động sáng kiến-sáng chế 2 năm (2011-2012).

Trịnh Hoàng Thêm

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu