• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Chân đế Thăng Long đã phóng thành công xuống biển

Đúng 5 giờ 55 phút  ngày 2 tháng 4 năm 2013 chân đế Thăng Long của chủ đầu tư Lam Sơn JOC đã phóng (launching) thành công xuống biển bằng sà lan Vietsovpetro – 05 (đính kèm video clip)

Cùng ngày, với sự hỗ trợ của tầu kéo, tầu cẩu, thiết bị khảo sát ngầm - ROV… đội quản lý dự án Thăng Long của Vietsovpetro đã lắp đặt chân đế vào đúng vị trí và cơ bản thực hiện xong công tác lắp đặt. Việc thực hiện  thành công công tác thi công biển chân đế Thăng Long với độ sâu trên 70 m nước bằng phương pháp tự phóng Launching đã khẳng định việc làm chủ công nghệ lắp đặt chân đế siêu trường siêu trọng bằng phương pháp mới trên đảm bảo An toàn-Tiến đô-Chất lượng- Hiệu Quả.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt chân đế Thăng Long, xí nghiệp Xây Lắp tiếp tục hạ thủy và lắp đặt chân đế Đông Đô.

Một số hình ảnh trong lúc phóng chân đế Thăng Long:

chnThngLong8

 

Tin: V.B

Theo http://www.vietsov.com.vn

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu