• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến- sáng chế của Vietsovpetro giai đoạn 2011 - 2012

 Chiều ngày 24/05/2013, tại Khách sạn Vietsovpetro ở Đà Lạt, LD Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế giai đoạn 2011 - 2012.

Tới dự Hội nghị, về phía khách mời, có Đồng chí Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc, Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban Khai thác dầu khí, Đồng chí Phan Tiến Viễn - Trưởng Ban Tìm kiếm-Thăm dò Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía Vietsovpetro có đồng chí Đồng chí Từ Thành Nghĩa - Chánh kỹ sư, Đồng chí Lê Việt Hải - Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến - sáng chế, Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Phía Việt Nam, các Đồng chí Lãnh đạo trong Ban Tổng giám đốc, các đồng chí là Trưởng, Phó các Phòng, Ban BMĐH,  Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị, Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cùng các Tác giả các sáng kiến đạt giải giai đoạn 2011 - 2012.

Theo báo cáo của Đ/c Trần Văn Thường - Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Vietsovpetro, phong trào hoạt động sáng kiến-sáng chế trong LD Vietsovpetro được bắt đầu từ những ngày đầu thành lập. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, hoạt động sáng kiến, sáng chế của Vietsovpetro đã trở thành phong trào không ngừng lớn mạnh, ngày càng hoàn thiện về tổ chức, quy mô rộng lớn đáp ứng nhu cầu lao động sáng tạo của những người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn, tiết giảm một cách hiệu quả chi phí vật tư, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất hàng năm của Vietsovpetro.

 

 

Trong giai đọan 2011-2012 phong trào sáng kiến sáng chế tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đã có 278 giải pháp đăng ký sáng kiến của CBCNV thuộc 11 đơn vị trong Vietsovpetro đã được xem xét, với kết quả là 203 giải pháp được công nhận là sáng kiến, chiếm 73 % tổng số đơn đăng ký sáng kiến đã được xem xét; đã tổ chức thực hiện tính toán và xác định hiệu quả áp dụng cho 151 sáng kiến kết quả :

- 84 sáng kiến đã được áp dụng vào sản xuất, nhưng hiệu quả áp dụng không tính ra được thành tiền. Tuy nhiên, hiệu quả áp dụng của các sáng kiến đó chính là đã góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất, đảm bảo an tòan cho con người, những công trình biển và bờ.

- 67 sáng kiến áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế, chiếm 44,4 % tổng số sáng kiến đã được áp dụng với tổng số tiền là 15.128.544USD trong năm áp dụng đầu tiên;

Sau khi xác định hiệu quả đã thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng bằng tiền cho những người đã tham gia nghiên cứu và áp dụng sáng kiến vào sản xuất (151 sáng kiến) với tổng số tiền là 413.301USD, trong đó:

-           Chi trả bằng quyết định của Tổng giám đốc Vietsovpetro là 161.518USD

-           Chi trả bằng quyết định của các đơn vị là 251.783USD

Trong hai năm qua, 11 đơn vị trong Vietsovpetro có hoạt động sáng kiến: XN Khí với tỷ lệ 15,3%, XN Địa vật lý - 11,3%, XN Xây lắp - 7,2%, XN Cơ-Điện và Viện NCKH & TK - 7,0%, XN Khai thác DK - 6,2%, Trung Tâm An Toàn & Bảo Vệ Môi Trường - 5,2%, XN Khoan &SG - 4,4%, Bộ máy Điều hành và XN Vận tải Biển&CTL - 2,8%, XN Dịch vụ - 2%.

Có 385 CBCNV là tác giả/đồng tác giả của 203 sáng kiến với tỷ lệ 5.5% trên tổng số CBCNV toàn Vietsovpetro.

Trong 385 tác giả/đồng tác giả số lượng chuyên gia Nga là 27 người tỷ lệ 7.0%; số lượng cán bộ lãnh đạo là 31 người tỷ lệ 8.0%; số lượng công nhân là 27 người tỷ lệ 7.0%; Còn lại 78% là kỹ sư và cán bộ kỹ thuật; Trong số này có 2 người là nữ, mỗi người là đồng tác giả của 1 sáng kiến, là các đ/c Nguyễn Thị Ngà - chuyên viên bộ phận NDT, Ban Chánh hàn – XN Xây lắp; đ/c Hoàng Thị Khuê - công nhân phân xưởng cơ khí - XN Cơ điện.

Các đồng chí là cán bộ lãnh đạo có nhiều sáng kiến được công nhận nhất (4 sáng kiến) là các đ/c Dương Văn Thắng - Giám đốc XN Địa Vật lý, đ/c Trần Văn Vĩnh - Giám đốc XN Khai thác DK, đ/c Nguyễn Thúc Kháng - Phó TGĐ KH&CN, đ/c Từ Thành Nghĩa - Chánh Kỹ sư Vietsovpetro.

Đồng chí Lê Quang Nhạc - Giám đốc XN Khoan & SG là người có sáng kiến đem lại nhiều hiệu quả kinh tế nhất với tổng số tiền 4.817.898 USD.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - chuyên viên Xưởng Sửa chữa và Chuẩn chỉnh máy - XN Địa Vật lý là chủ 02 đề tài, trong đó một đề tài được trao giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011 và Huy chương Bạc Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo lần thứ 11 tại Seul Hàn Quốc năm 2012; đề tài thứ hai được giải ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012.

Những sáng kiến đã áp dụng được coi là tiêu biểu về mặt kinh tế trong giai đoạn 2011 - 2012 là sáng kiến “Sửa chữa, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển Diesel-máy phát điện chính của giàn Tam Đảo-01” của tác giả Trần Văn Hiền - XN Khoan; Sáng kiến“Sửa chữa, phục hồi két làm mát nhớt turbine TAURUS-60 lắp đặt trên Giàn CTK-3 và PPD-40000” của các tác giả Trịnh Hoàng Linh, Nguyễn Quốc Hà, Mai Phương Nam của XN Cơ điện.

Trong hai năm vừa qua ,Vietsovpetro đã tích cực và chủ động tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Năm 2011 có 3 giải pháp  đoạt giải (01 giải Nhất, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích) Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2011. Tháng 12.2012, 03 giải pháp này được gửi đi tham dự Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo lần thứ 11 tại Seul Hàn Quốc đã được nhận 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Năm 2012 Vietsovpetro có 1 giải pháp đoạt giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đề tài “Hoàn thiện Hệ thống công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng trên giàn nhẹ” của Vietsovpetro đã đoạt Giải A về sáng kiến sáng chế tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 2012.

Năm 2011 tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vietsovpetro đoạt được 10 giải, trong đó có:1 giải Nhất của Xí nghiệp Địa Vật lý; 2 giải Nhì của XN Khai thác Dầu khí và 1 giải Nhì của XN Khoan & SG; 1 giải Ba của XN Địa Vật lý, 1 giải Ba của XN Khí; 2 giải Khuyến khích của XN Cơ Điện, 1 giải Khuyến khích của XN Xây lắp, 1 giải Khuyến khích của XN Vận tải Biển & CTL.

Trong giai đoạn 2011-2012, Vietsovpetro đạt Giải thưởng từ các cơ quan tổ chức bên ngoài với các đề tài:

- Đề tài “Hệ thống đo Carota độ lệch và phương vị giếng khoan liên tục đường kính 60mm” của kỹ sư Nguyễn Xuân Quang và các cộng sự Xí nghiệp Địa Vật lý Giếng khoan đoạt Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011 và Huy chương Bạc Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo lần thứ 11 tại Seul Hàn Quốc năm 2012.

- Đề tài “Gia công và cải tiến bộ tạo xung áp suất (Muleshoe) của hệ thống máy đo MWD (Measurement Whille Drilling) nhằm kéo dài thời gian làm việc của máy đo MWD trong quá trình khoan xiên” của Tiến sỹ Bùi Văn Tính và các cộng sự XN Khoan và SG đoạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011 và Huy chương Bạc Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo lần thứ 11 tại Seul Hàn Quốc năm 2012.

- Đề tài “Thiết kế tích hợp, lập trình điều khiển công nghệ và giám sát an toàn CMS (Control and Monitoring System) cho giàn Khai thác Dầu khí” của kỹ sư Nguyễn Văn Đác XN Khai thác DK đoạt Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011 và Huy chương Đồng Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo lần thứ 11 tại Seul Hàn Quốc năm 2012.

1.         Đề tài “Hệ thống đánh dấu mét tự động trên cáp địa vật lý base 1m” của kỹ sư Nguyễn Xuân Quang và các cộng sự Xí nghiệp Địa Vật lý Giếng khoan đoạt Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2011.

Đề tài “Hoàn thiện hệ thống công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng trên giàn nhẹ” của tập thể 07 tác giả Nguyễn Thúc Kháng, Từ Thành Nghĩa, Lê Việt Hải, Trần Văn Vĩnh, Dương Danh Lam, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Duy Hoạt được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và được Tập đoàn khen thưởng ở mức A.

Theo báo cáo, trong 2 năm vừa qua, phong trào hoạt động sáng kiến trong Vietsovpetro phát triển  mạnh về số lượng cũng như chất lượng. Một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào chính là sự hỗ trợ bằng vật chất cũng như tinh thần từ phía Công đoàn Phía Việt Nam cho những cá nhân và đơn vị có đơn đăng ký sáng kiến. Cụ thể, 1 đơn đăng ký sáng kiến được công nhận, Công đoàn  hỗ trợ 2.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, phong trào hoạt động sáng kiến sáng chế, Vietsovpetro luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và những ý kiến chỉ đạo về công tác này từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lắng nghe tham luận của các đơn vị có phong trào hoạt động sáng kiến sáng chế nổi bật, đạt nhiều thành tích cao trong những năm qua như XN Khai thác, XN Khoan, Xí nghiệp Vận tải biển & CTL… và đóng góp nhiều ý kiến cũng như những bài học kinh nghiệm về hoạt động sáng kiến sáng chế căn cứ từ tình hình thực tế sản xuất của các đơn vị, hội nghị đã  thống nhất  và rút ra những bài học kinh nghiệm như Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm phổ biến và hướng dẫn cho toàn thể CBCNV của đơn vị mình về quy chế của hoạt động sáng kiến-sáng chế, chỉ định cán bộ phụ trách và kiểm tra thực hiện công việc của các bộ phận và cá nhân về công tác này thường xuyên, có sự phối hợp hữu cơ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để thúc đẩy phong trào, có chính sách ưu tiên đối với những người có thành tích trong hoạt động sáng kiến-sáng chế ...

Hội nghị đã đề ra phương hướng và những nhiệm vụ cơ bản của hoạt động sáng kiến - sáng chế Vietsovpetro trong những năm tiếp theo là cần có sự phối hợp hữu hiệu với hoạt động Khoa học & Công nghệ trong Vietsovpetro, đưa các thông tin về sáng kiến sáng chế lên trang web nội bộ của Vietsovpetro, phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể khác các cấp tương ứng tích cực tham gia và có những biện pháp phù hợp để đưa hoạt động này thực sự sôi động, rộng rãi, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho những người lao động sáng tạo và cho Vietsovpetro.

Tổng kết công tác sáng kiến-sáng chế giai đoạn 2011 - 2012, Hội nghị đã trao Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Giấy khen của Tổng giám đốc Vietsovpetro cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến - sáng chế của đơn vị, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động sáng kiến-sáng chế của Vietsovpetro về số lượng và chất lượng. Đ/c hoan nghênh Hội đồng sáng kiến-sáng chế Vietsovpetro đã luôn sửa đổi nội dung Quy chế để phù hợp với sự phát triển của đơn vị trong sản xuất và kinh doanh. Đ/c yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động sáng kiến-sáng chế, trích thưởng cao hơn cho các cá nhân đoạt giải, coi hoạt động sáng kiến là động lực để thúc đẩy sự phát triển của Vietsovpetro.

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Vietsovpetro, Đ/c Lê Việt Hải - Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến - sáng chế Vietsovpetro đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu:

“Hoạt động sáng kiến-sáng chế kết hợp với hoạt động khoa học công nghệ Vietsovpetro nhằm phát huy có hiệu quả nhất năng lực của Vietsovpetro trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí giai đoạn 2013-2014".

Lãnh đạo Vietsovpetro yêu cầu tòan thể lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc, Bộ máy điều hành các tổ chức Công đòan và Đòan thanh niên các cấp Vietsovpetro, bằng những công việc cụ thể, hãy động viên và khuyến khích CBCNV, các Công đoàn viên và các Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào phong trào thi đua này, nhằm đạt được những chỉ tiêu đề ra.

 

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Tin và ảnh: A.P - Đ.H

 

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quốc Thập- Phó Tổng giám đốc PVN đang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Trần Văn Thường- Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Vietsovpetro đọc Báo cáo tổng kết hoạt động sáng kiến - sáng chế của Vietsovpetro giai đoạn 2011-2012.

Đại diện XN Khai thác đọc tham luận tại Hội nghị

Đại diện XK Khoan đọc tham luận tại Hội nghị

Đại diện XN Vận Tải biển đọc tham luận tại Hội nghị

Các Tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giấy khen của Tổng Giám đốc Vietsovpetro vì những thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến - sáng chế

Đ/c Lê Việt Hải - Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng SK-SC phát động phong trào thi đua trong toàn LD Vietsovpetro


Theo www.vietsov.com.vn

 

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu