• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2012-2013

             Ngày 20.09.2013 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (STKT) tỉnh đã tiến hành họp để rút kinh nghiệm và công bố kết quả Hội thi STKT 2012-2013. Điều hành cuộc họp có các đồng chí Trần Văn Khánh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh - Trưởng ban tổ chức Hội thi, đồng chí Trương Thành Công - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh - Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi, đồng chí Nguyễn Kim Trường – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh - Phó Trưởng ban tổ chức Hội thi. Cuộc họp đã đánh giá: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần này được tổ chức nhằm lựa chọn những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, sáng chế, giải pháp hữu ích, các công trình sáng tạo có hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Thông qua Hội thi để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trên các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời qua Hội thi còn tôn vinh sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân có những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mới để tham gia hội thi cấp toàn quốc lần thứ XII trong năm 2013. Với ý nghĩa và mục đích nêu trên, sau hơn 01 năm phát động, Ban tổ chức Hội thi đã tiếp nhận 139 giải pháp gửi đến dự thi ở 06 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông - vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông – lâm – ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Y dược; Giáo dục - Đào tạo; nhiều hơn so với giai đoạn 2010-2011 có 120 giải pháp dự thi.

 

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro có 23 giải pháp dự thi từ 9 đơn vị sau đây:
+ Xí nghiệp Khai thác Dầu khí                           02 giải pháp
+ Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng                       07 giải pháp
+ Xí nghiệp Xây lắp                                           05 giải pháp
+ Xí nghiệp Cơ Điện                                         02 giải pháp
+ Viện NCKH&TK                                             02 giải pháp
+ XN Vận tải Biển & CTL                                   02 giải pháp
+ XN Địa Vật lý                                                 01 giải pháp
+ XN Khai thác các Công trình Khí                    01 giải pháp
+ Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ                            01 giải pháp
Ban tổ chức đã công bố 46 giải pháp đã đoạt giải tại hội thi lần này, trong đó có: 04 giải nhất, 10 giải nhì, 12 giải ba và 20 giải khuyến khích. 46 giải pháp này đều được Ban tổ chức gửi đi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 năm 2013. Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro đã đoạt 16 giải trên tổng số 23 giải pháp tham dự, trong đó 02 giải nhất trên tổng số 04 giải nhất, 06/10 giải nhì, 03/12 giải ba, 05/20 giải khuyến khích.
Sau đây là thông tin chi tiết về các giải pháp của Vietsovpetro đã đoạt giải:
 
 
 
GIẢI NHẤT
Được tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và 15.000.000 đồng
 
 
 
tt Tên giải pháp Tác giả Đơn vị Hội đồng

Điểm

  thang 100

 1  

  Xây dựng mô hình,phương pháp

mô phỏng rung của tổ máy

nén-tuarbine và ứng dụng trong thực tê

Cao Tùng Sơn
Nguyễn Minh Đức
Vũ Đức Vinh
Nguyễn Minh Kha
Đinh Hoài Đức
Lưu Đức Hằng
NguyễnTrường Sơn
Nguyễn Huy Sơn
XN Khí  Cơ khí, tự động hóa 2 85.92
   2  

 Cụm công trình các thiết bị

phụ trợ trong dịch vụ

địa vật lý giếng khoan

NguyễnXuân Quang
Trần Đại Tính
Lê Mạnh Cường
Nguyễn Anh Đức

 XN Địa Vật lý Giếng khoan

Công nghệ thông tin

83.64

GIẢI NHÌ

Được tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi và 10.000.000 đồng
 
tt Tên giải pháp Tác giả Đơn vị Hội đồng

Điểm

thang 100

   1    

 Gia công cụm thiết bị để bơm ép

cột cần khoan trong giếng khoan.

Nguyễn Như Bình
Pavluchep V.Iu.
Saponov V.Ia.

 XN Khoan & Sửa Giếng

 Cơ khí tự động hóa 3

58.79

  2  

 Dùng tàu dịch vụ không thả neo

như tàu DP phục vụ việc

khảo sát của ROV

Đinh Bình Nam
Nguyễn Mạnh Cường
Vũ Minh Tuấn
Đặng Tiến Dũng

XN Xây lắp

 Xây dựng-Giao thông

58.20

  3  

 Ổn định hướng cho sà lan Vietsovpetro 05

trong khi lai kéo ra vào luồng Vũng Tàu,

từ cảng Vietsovpetro

đến phao số 0 và ngược lại

Tô Văn Đức

XN Vận tải Biển & CTL

 Xây dựng-Giao thông

57.10

  4  

 Thiết kế, chế tạo bộ ống bao đường

dẫn không khí turbine của giàn

Nén khí Trung tâm

Phạm Văn Hòa
Trần Xuân Lý
Nguyễn Hùng
Nguyễn Văn Lương

XN Cơ Điện

Cơ khí tự động hóa 2

55.00

  5  

 Phục hồi bloc xy lanh DG72

bằng vành định tâm và máy

doa York 4-14

Đỗ Văn Thoan
Nguyễn Mạnh Khoát
Kmelov A.N.
Nguyễn Trọng Nghiêm
Nguyễn Xuân Quang

XN Cơ Điện

Cơ khí tự động hóa 2

54.58

Kỹ sư Nguyễn Xuân Quang-XN Địa Vật lý Giếng khoan đại diện cho nhóm tác giả của Vietsovpetro nhiều lần đoạt giải Sáng tạo KHKT Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo Khoa học Việt Nam tại Tam Đảo tháng 8.2013

T.H.T.

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu