• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Khoa học kỹ thuật

Nhận diện và phát hiện thể tiêm nhập, xuyên cắt của granit vào granodiorit trong móng dựa trên tài liệu địa chất, địa vật lý

     Có nhiều sự kiện, thông tin về địa tầng xảy ra trong thực tế sản xuất khoan trường. Những sự kiện này hầu như đã được sách vở, lý thuyết viết đến rất nhiều song lúc xuất hiện ra trong thực tế đôi khi vẫn làm ta ban đầu phần nào cũng bỡ ngỡ. Qua việc xem xét tổng hợp tài liệu Địa chất, Địa vật lý cho chúng ta thấy bất cứ sự kiện nào diễn ra ra trong thực tế đều được các tài liệu Địa chất, Địa vật lý minh giải chi tiết cụ thể.

Read more ...

Đánh giá chất lượng dung dịch khoan, khi khoan qua các thành hệ phức tạp bằng tài liệu Mudlogging

       Tại thực tế khoan trường, có những giếng khoan phải thi công qua những thành hệ phức tạp. Việc xử lý công nghệ để khoan được theo đúng như dự án kỹ thuật giếng khoan là việc rất khó khăn: Cần phải có những dung dịch, chế độ công nghệ khoan phù hợp để giếng khoan được hoàn thành như thiết kế.

Read more ...

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu