• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Tin tức

Vietsovpetro đạt cột mốc 9 triệu giờ lao động an toàn

Sáng 14-3, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã phát động tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 12 - 2010.

Lãnh đạo Vietsovpetro cho biết tính đến ngày 1-3 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử 29 năm xây dựng và sản xuất, cán bộ và công nhân lao động của xí nghiệp đã đạt cột mốc 9 triệu giờ lao động an toàn, một thành công vượt bậc mà rất ít công ty trong ngành dầu khí thế giới đạt đến.

Hiện trung tâm an toàn của xí nghiệp được trang bị các thiết bị hiện đại về chống phun, chống cháy, ứng cứu sự cố tràn dầu đủ sức bảo đảm an toàn sản xuất, đồng thời có thể làm dịch vụ cứu hộ cứu nạn cho các công ty khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu