• Xưởng sửa chữa máy địa vật lý

  Xưởng có nhiệm vụ chính là bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chỉnh các máy móc thiết bị điện tử phục vụ cho các đơn vị trong Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra xưởng còn nghiên cứu đưa vào ứng dụng và phát triển công nghệ tin học trong công tác địa vật lý

 • Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu

  Có nhiệm vụ đánh giá chất lượng tài liệu do Xí nghiệp Địa vật lý thực hiện.

 • Đội công nghệ cao

  Khảo sát địa vật lý tổng hợp trong giếng đang khoan. Đo địa vật lý tổng hợp, bắn mìn.

 • Đội Kiểm tra công nghệ khai thác

  Có nhiệm vụ là đo khảo sát và kiểm tra công nghệ khai thác trong các giếng khai thác và bơm ép.

 • Đội Carota khí

  Đội Carôta khí có nhiệm vụ chính là khảo sát carota khí, cung cấp kịp thời các số liệu để xác minh trữ lượng, tình trạng các giếng khoan.

 • Đội thử vỉa

  Đội có nhiệm vụ thử vỉa ở các giếng khoan nhằm định hướng cho công tác khoan, xác định tình trạng và đo vỉa, cung cấp thông tin để xác định trữ lượng công nghiệp của giếng

L&TD

LOGGING & TESTING DIVISION

Hoạt động sản xuất

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2020 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường Xí nghiệp.

Read more ...

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị người lao động và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2019 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại hội trường Xí nghiệp.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Sơn  -  Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện tổ chức chính trị - xã hội và hơn 120 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Tạ Tương Hoan - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2019. Đồng chí đã nêu lên những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:

- Trong năm 2019, XN Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện  566 đơn hàng dịch vụ cho mỏ Bạch Hổ, Rồng, Lô 12/11, Lô 16-1/15, Lô 09-3/12…, tổng giá trị doanh thu năm 2019 của XN ước đạt được giá trị  23.535.358 USD, đạt 134,58 % kế hoạch; trong đó Dịch vụ cho lô 09-1 là  17.467.038 USD bằng 119,17% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là  3.008.608 USD bằng  179,4%  kế hoạch và dịch vụ bên ngoài là  3.059.712 USD bằng  265,26%  kế hoạch .

-  Theo kế hoạch được phê duyệt ở Hội đồng 50, chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý là 280.000 USD, nhưng XN đã tự thực hiện dịch vụ thay vì thuê ngoài theo kế hoạch. Như vậy XN đã đảm nhiệm hoàn toàn 100% các dịch vụ địa vật lý cho Lô 09-1.

-  Hệ số chất lượng tài liệu đạt 0.99 so với kế hoạch 0.90.

-  Về tiết giảm chi phí: trong năm 2019 đã tiết kiệm từ sử dụng cần NKT cũ thay thế cho súng bắn mìn là 123.929 USD so với sử dụng súng ngoại nhập. Tiết kiệm 375.756 USD từ việc tự thực hiện dịch vụ đo carota tổng hợp, bắn mìn, lấy mẫu sâu và đo PLT cho giếng khoan CT-6X thay vì phải thuê ngoài với chi phí là 1.229.428 USD.

- Năng suất lao động bình quân: 105.790 USD/người; tăng 1%  so với năm 2018.

- Về dịch vụ bên ngoài, trong năm 2019 XN đã tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện có với các khách hàng Thăng long JOC, HLHV JOC, JVPC, AMSITO và cùng với XN khai thác dầu khí cung cấp dịch vụ cho PVEP-POC. Giá trị dịch vụ cho các công ty bên ngoài đạt hơn 3 triệu USD (bằng 265,26% kế hoạch).

- Công tác sáng kiến, sáng chế, hợp lý hoá sản xuất là một trong những điểm mạnh của XN Địa vật lý GK vì nó có những tác động tích cực trực tiếp tới hoạt động sản xuất. Vì vậy, công tác này luôn được lãnh đạo XN quan tâm hỗ trợ và tập thể CBCNV tích cực tham gia. Kết quả trong năm 2019, xí nghiệp có 11 sáng kiến được Vietsovpetro công nhận; được công nhận 03 bằng độc quyền sáng chế và 01 hồ sơ đang chờ xét công nhận, 03 giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà rịa - Vũng tàu và đang gửi 02 công trình dự giải thưởng Vifotec, 01 giải thưởng Khoa học công nghệ dầu khí của Tập đoàn Dầu khí VN và đang gửi để xét duyệt giải thưởng cấp nhà nước.

Đồng chí Tạ Tương Hoan cũng đã trình bày những phương hướng, kế hoạch triển khai cùng với các chỉ tiêu và mục đích cụ thể của XN trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất và những vấn đề về quyền lợi của bản thân người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2019, cụ thể là XN đã đảm nhiệm hoàn toàn 100% các dịch vụ địa vật lý cho Lô 09-1 mà không phải thuê ngoài, tiết giảm chi phí cho Vietsovpetro. Sang năm 2020, khối lượng công việc tăng lên cùng với việc tiết giảm chi phí sản xuất, đồng chí động viên CBCNV XN Địa vật lý GK phải nỗ lực công tác, chuẩn bị tinh thần trong bối cảnh khó khăn ứng biến linh hoạt, chú trọng công tác tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển bản thân. Tuy nhiên, đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, đồng chí Tạ Tương Hoan đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín", tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị :

 

Đồng chí Tạ Tương Hoan-Giám đốc XN trình bày báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Đ/c Phạm Xuân Sơn – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

 

Đ/c Phạm Hồng Khanh – Phó Giám đốc XN phát động thi đua năm 2020.

 

 

Bài và ảnh

Lê Minh Nhật

 

Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng kết Công tác Đảng năm 2023, Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Người lao động năm 2024

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2023, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (XNĐVLGK) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị Người lao động năm 2024 tại Hội trường tầng 6 tòa nhà XNĐVLGK.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Xuân Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro; ông Nguyễn Lâm Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro, ông Nguyễn Quốc Đạt - Ủy viên BTV Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và phòng, ban Bộ máy điều hành. Về phía XNĐVLGK có ông Phạm Hồng Khanh – Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc; ông Ozerov V.N. – Chánh kỹ sư; ông Nguyễn Duy Ngọc – Phó Giám đốc; ông Trần Đình Hiếu – Chủ tịch Công đoàn CSTV cùng các Trưởng/phó phòng/ban/trung tâm/xưởng/đội; Chủ tịch/Phó chủ tịch CĐBP; Bí thư/Phó Bí thư chi bộ và đại diện CBCNV phòng/ ban/trung tâm/xưởng/đội trực thuộc.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, ông Phạm Hồng Khanh – Q.Giám đốc XNĐVLGK đã báo cáo những kết quả nổi bật mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2023: đã thực hiện 350 đơn hàng; giá trị dịch vụ cả năm 2023 ước đạt 18.558.921 USD tương đương 112,1% trong đó: Giá trị dịch vụ Lô 09-1: Ước cả năm 2023 đạt 15.608.847 USD bằng 110,9% KH, tương đương với giá trị dịch vụ nếu thuê ngoài là 25,6 triệu USD; Giá trị dịch vụ các lô khác: Ước cả năm 2023 đạt 1.795.475 USD bằng 119,5 % KH (1.502.938 USD); Giá trị dịch vụ ngoài: Ước cả năm 2023 đạt 1.154.599 USD, bằng 116,9% KH (987.490 USD).

Vừa qua, XNĐVLGK được Lãnh đạo LD Việt - Nga Vietsovpetro tin tưởng chọn là đơn vị thí điểm nghiên cứu phương án hạch toán độc lập, tự chủ tài chính. Sau thời gian nghiên cứu, XNĐVLGK đã cơ bản hoàn thành và bảo vệ trước Hội đồng 56 đề án “Xây dựng XNĐVLGK theo mô hình đơn vị tự chủ tài chính giai đoạn 2024-2033". Theo đó, lộ trình của đề án gồm ba bước: bước 1 – nghiên cứu thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ nội bộ và hoàn thiện hệ thống pháp lý nội bộ; bước 2 – thay đổi phương thức hạch toán, tự chủ quỹ lương, quỹ thưởng, tự chủ mua sắm, thuê dịch vụ; bước 3 – áp dụng mô hình tự chủ tài chính. Việc tái cấu trúc và tiến tới áp dụng mô hình tự chủ tài chính nhằm giúp tối ưu hóa sản xuất, giảm chi phí, đảm bảo sự phát triển bền vững của XNĐVLGK, nâng cao khả năng phục vụ cho Vietsovpetro, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của XNĐVLGK trên thị trường.

Kết thúc năm 2023, XNĐVLGK được ghi nhận là Tập thể lao động xuất sắc của Vietsovpetro, được nhận 01 bằng khen của Ủy ban quản lý vốn nhà nước và 01 bằng khen của Tập đoàn DKQGVN, đạt được những thành tích này là nhờ vào sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CBCNV trong Xí nghiệp.

Ông Phạm

Xuân Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro và Ông Nguyễn Lâm Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của XNĐVLGK cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và đã hoàn thành 03 nhiệm vụ chính: Bảo vệ thành công tài chính trong việc đầu tư các trang thiết bị mới; Bước đầu thực hiện tái cơ cấu thành công, sắp xếp lại trong nội bộ Xí nghiệp; Tăng lương được cho một số CBCNV năm 2023. Năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với Vietsovpetro, XNĐVLGK cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đơn hàng mua các trang thiết bị mới, rà soát lại các nhu cầu cần thiết trong Xí nghiệp để kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo Vietsovpetro xem xét và xử lý; Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tự hoạch toán độc lập theo lộ trình đã đề ra; Nâng cao nguồn lực về đào tạo để thích ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc XNĐVLGK đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ. Với những khó khăn thách thức phải đối mặt trong năm 2023, nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo Đảng bộ cùng tập thể CBCNV XNĐVLGK hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, các chỉ tiêu xây dựng Đảng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy đặt mục tiêu lãnh đạo Đảng bộ và Tập thể lao động phát triển vững mạnh, dân chủ, gắn với các giá trị cốt lõi Vietsovpetro “Đoàn kết Hữu nghị – Khát vọng – Tin cậy – Bền vững".

Tại Hội nghị Người lao động năm 2024, Ông Trần Đình Hiếu – Chủ tịch Công đoàn CSTV XNĐVLGK đã báo cáo của Công đoàn XN về nhiệm vụ năm 2023 là đại diện giám sát, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, về tình hình khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị đối thoại người lao động năm 2023, đề cử Đại diện người lao động tham gia đối thoại với lãnh đạo cấp trên và kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Ban Giám đốc, BCH Công đoàn XN phát động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024.

Tại các hội nghị, lãnh đạo Vietsovpetro và XNĐVLGK đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho 02 tập thể và 03 cá nhân; trao Giấy khen của Tổng giám đốc Vietsovpetro cho 04 tập thể lao động xuất sắc, 12 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của XNĐVLGK năm 2023; trao giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro cho các 02 tập thể tiêu biểu trong thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề năm 2023; khen thưởng cho 08 Công đoàn bộ phận có thành tích trong phong trào thi đua của Công đoàn năm 2023.

Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút.

Sau đây là một số hình ảnh các hội nghị:

 

 

 

 

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, Hội nghị người lao động và Hội nghị công tác Đảng năm 2018

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2018 của XN Địa vật lý GK, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị người lao động kết hợp với Hội nghị Tổng kết công tác Đảng vào chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại hội trường XN.

Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Lâm Anh – Trưởng phòng Địa chất – Khai thác mỏ thuộc Bộ máy điều hành, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 120 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2018. Đồng chí đã nêu lên những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:

- Trong năm 2018, XN Địa vật lý giếng khoan đã thực hiện  597 đơn hàng dịch vụ cho mỏ Bạch Hổ, Rồng, Lô 12/11, Lô 16-1/15, Lô 09-3/12…, trong đó thực hiện hoàn toàn 581 đơn hàng, 16 đơn hàng thực hiện một phần do điều kiện giếng khoan.

- Tổng giá trị doanh thu năm 2018 của XN ước đạt được giá trị  24.319.679 USD, đạt 126% kế hoạch; trong đó Dịch vụ cho lô 09-1 là  19.197.376 USD bằng 113,49% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là  3.355.003 USD bằng  287,34%  kế hoạch và dịch vụ bên ngoài là  1.379.218 USD bằng  133%  kế hoạch .

- Chi phí thuê ngoài dịch vụ địa vật lý thực tế năm 2018 là 430.000 USD chỉ bằng 17,7 % so với kế hoạch tài chính được Hội đồng 48 phê duyệt (2.430.000 USD). Như vậy, XN Địa vật lý GK đã đảm nhiệm việc thực hiện dịch vụ đạt tới 97,8% (tính theo doanh thu chỉ riêng cho lô 091), giá trị thuê ngoài chỉ chiếm 2.2%.

- Hệ số chất lượng tài liệu đạt 0.97 so với kế hoạch 0.90.

- Một số công việc như đo carota tổng hợp và bắn mìn cho các lô khác, do không thuê được dịch vụ bên ngoài nên XN ĐVL đã tự đảm nhiệm thực hiện, doanh thu từ phần này dịch vụ này đạt 727.724 USD (tính theo đơn giá nội bộ), thay vì thuê từ bên thứ ba với giá trị theo đơn hàng là 1.019.260 USD.

- Về việc tiết giảm chi phí: trong năm 2018 đã tiết kiệm từ sử dụng cần NKT cũ thay thế cho súng bắn mìn là 126.610 USD bằng 76% so với kế hoạch. Tiết kiệm 287.930 USD từ việc tự thực hiện dịch vụ đo carota tổng hợp và bắn mìn cho giếng khoan BH-1903 thay vì phải thuê ngoài với chi phí là 346.564 USD .

- Về công tác sáng kiến, sáng chế, khoa học công nghệ và hợp lý hóa sản xuất : Trong năm 2018 XN đã có 10 Sáng kiến được công nhận, hiệu quả kinh tế đạt được là 768.468 USD, số tiền đã chi trả thưởng sáng kiến là 38.988 USD.

- Về công tác dịch vụ bên ngoài, trong năm 2018 XN đã tăng cường công tác dịch vụ bên ngoài, tiếp tục thực hiện các hợp đồng hiện có với các khách hàng Thăng long JOC, HLHV JOC, JVPC, AMSITO, Global Petro Well Service và đã cùng với XN khai thác dầu khí cung cấp dịch vụ cho Lam Sơn JOC. Giá trị dịch vụ cho các công ty bên ngoài đạt hơn 1,37 triệu USD (bằng 133% kế hoạch).

Đồng chí Dương Văn Thắng cũng đã trình bày những phương hướng, kế hoạch triển khai cùng với các chỉ tiêu và mục đích cụ thể của XN trong năm 2019.

Bên cạnh đó Hội nghị đã nghe những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất và những vấn đề về quyền lợi của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2018 và nhắc nhở trong năm 2019 với những khó khăn chung của toàn Vietsovpetro cùng với việc tiết giảm chi phí, các trang thiết bị máy móc đã cũ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Tuy nhiên đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng và uy tín", tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị :

 

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018

Nhằm mục đích tổng kết, đánh giá hoạt động cung cấp dịch vụ năm 2018 để từ đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà XN Địa vật lý đã, đang và sẽ triển khai tới các khách hàng, đồng thời tạo cơ hội để các CBCNV đang trực tiếp tham gia công tác dịch vụ ngoài có thể gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và nắm bắt kịp thời các thông tin về kế hoạch thực hiện các dự án dầu khí sẽ được triển khai trong tương lai gần từ phía các đối tác, chiều ngày 22 tháng 12 năm 2018, tại TP. Nha Trang, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2018 với chủ đề “Well Intervention – Xử lý cát lắng đọng trong giếng khai thác bằng công nghệ Wireline".

Về tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Quế  – Tổng Giám đốc Cửu Long JOC, ông Hà Văn Bích – Tổng Giám đốc Thăng Long JOC, ông Cù Xuân Bảo – Tổng Giám đốc Hoàng Long Hoàn vũ JOC, ông Hoàng Ngọc Đông – Subsurface mangager Cửu Long JOC.

Về phía XN Địa vật lý giếng khoan có đồng chí Dương Văn Thắng – Giám đốc XN, đồng chí Ozerov Vitalii – Chánh Kỹ sư,  đồng chí Tạ Tương Hoan – Phó Giám đốc, cùng các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban và đội sản xuất của xí nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị, nhóm diễn giả đã trình bày các bài tham luận với nội dung như sau: “Tổng kết công tác dịch vụ ngoài năm 2018 của XN Địa vật lý GK", “Giới thiệu về các phương pháp làm sạch cặn lắng trong giếng khoan bằng máy chuyên dụng qua cáp wireline"“Sự kết hợp phương pháp đo độ bão hòa dầu sau ống chống (RAS) và PLT ở giếng khai thác".

Trong phần thảo luận, các đại biểu và diễn giả đã dành thời gian để trao đổi thêm về các vấn đề liên quan đến giải pháp cho các bài toán cụ thể trong thực tế vận hành giếng khoan, đặc biệt là các vấn đề phi truyền thống mà bản thân các công ty như Cửu Long JOC, Hoàng Long Hoàn Vũ JOC đang phải đối mặt.

Hội thảo đã mang đến nhiều thông tin bổ ích và cơ hội hợp tác cho XN Địa vật lý giếng khoan với các khách hàng ngoài Vietsovpetro.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị :

 

 

XN ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN SÁNG CHẾ NĂM 2017

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực hỗ trợ phong trào sáng kiến sáng chế, chiều ngày 27 tháng 03 năm 2018, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế năm 2017.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - chủ tịch Công đoàn LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH , đồng chí Phạm Bá Hiển – Trưởng phòng KTSX BMĐH và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 100 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Tại Hội nghị, Đồng chí Tạ Tương Hoan – Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến sáng chế XN Địa vật lý GK đã báo cáo Tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế trong năm 2017.
Trong năm 2017 XN Địa vật lý GK đã đạt được những thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và trong hoạt động sáng kiến sáng chế nói riêng. Có 10 giải pháp của XN đã được Hội đồng Sáng kiến sáng chế Vietsovpetro công nhận, đem áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại nhiều lợi ích về kinh tế.
Năm 2018 XN Địa Vật lý G/K khuyến khích toàn thể CBCNV tham gia phong trào SK-SC, tập trung giải quyết những nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu chi phí, tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có trong điều kiện thiếu hụt vật tư, phụ tùng thay thế, cải tiến hệ thống quản lý, đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả để đẩy mạnh phong trào, khuyến khích những kỹ sư trẻ tham gia vào phong trào sáng kiến sáng chế tại Xí nghiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao những thành tích trong phong trào sáng kiến sáng chế mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nêu ra những khó khăn, trở ngại trong năm 2018 với sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu tổ chức, tiết giảm chi phí sản xuất, phòng trào SKSC cần phải đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn, tiết kiệm vật tư kết hợp quản lý sản xuất, tiết giảm chi phí nhân công. Tuy nhiên đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức hướng tới những mục tiêu cao hơn trong phong trào sáng kiến sáng chế trong năm 2018.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Đồng chí cũng đã động viên các kỹ sư trẻ - thế hệ tương lai của XN Địa vật lý GK cần cố gắng, tích cực tham gia vào phong trào sáng kiến sáng chế, chủ động viết đơn đăng ký và đóng góp ý kiến với lãnh đạo bộ phận để hiện thực hóa những sáng kiến vào thực tiễn sản xuất, góp phần đưa phong trào SKSC của XN trong những năm tới đạt được kết quả cao hơn nữa.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Lê Việt Hải biểu dương và trao hoa cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2017
 
                                                                                    Bài và ảnh : Lê Minh Nhật
 

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2017 , triển khai kế hoạch năm 2018 và Hội nghị người lao động

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2017 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2017 , triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Hội nghị người lao động.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Việt Hải  - UVBTV Đảng ủy, Phó tổng giám đốc LD Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí Trần Tuấn Phong – Trưởng phòng ĐC&KTM BMĐH , đồng chí Phạm Bá Hiển – Trưởng phòng KTSX BMĐH , đồng chí Đào Nguyên Hưng – Phó giám đốc, chánh địa chất XN Khai thác dầu khí , đồng chí Hoàng Phúc Long – Phó chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro và các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 150 CBCNV của XN Địa vật lý giếng khoan.
Tại Hội nghị, Đồng chí Dương Văn Thắng - Giám đốc Xí nghiệp đã báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Địa vật lý giếng khoan trong năm 2017. Đồng chí đã nêu bật những thành tích mà XN đã đạt được trong năm qua mà nổi bật là đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, cụ thể như sau:
-  Dự kiến đến 31/12/2017 XN ĐVL thực hiện dịch vụ cho tổng số 101 giếng khoan cho các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Thỏ Trắng, Lô 12/11, Lô 09-3/12, Lô Thiên Ưng, đã nhận tổng tổng số 757 đơn hàng, trong đó thực hiện 626 đơn hàng, 131 đơn hàng huỷ do yêu cầu của khách hàng.
- Tổng giá trị doanh thu năm 2017 của XN dự kiến đạt được giá trị hơn 24.780.859 USD so với kế hoạch 22.385.980 USD đạt 110,7% kế hoạch, trong đó dịch vụ cho lô 09-1 là 18.923.798 USD bằng 107,91% kế hoạch, dịch vụ cho các lô là 4.036.996 USD bằng 105,82% kế hoạch; và Dịch vụ cho các công ty dầu khí bên ngoài là 1.820.066 USD bằng 176% kế hoạch; hệ số chất lượng tài liệu đạt trung bình 0.97 so với kế hoạch là 0.9.
- Xử lý minh giải trên 2.45 triệu mét tài liệu với hệ số chất lượng đạt  mức cao, trung bình là 0,98 so với kế hoạch 0,90. Hoàn thành tổng số 492 báo cáo, kết luận (năm 2016 là 322), với hệ số thỏa mãn yêu cầu khách hàng đạt 0,98 (kế hoạch 0,95). Phản hồi nhanh chóng 100% góp ý của khách hàng.
- Về thực hành tiết kiệm, giảm chi phí: Triển khai các biện pháp kinh tế kỹ thuật và nâng cao năng lực dịch vụ nhằm thực hiện tốt chủ trương tiết giảm chi phí sản xuất theo chỉ thị của Tổng giám đốc Vietsovpetro với kết quả đạt 417.541 USD, đạt 192% so với chỉ tiêu được giao (216.910 USD). Trong đó tiết kiệm từ huy động, tận dụng vật tư tồn kho chậm luân chuyển là 172.297 USD; sử dụng ống NKT cũ thay súng bắn mìn mở vỉa là 245.244 USD.
Đồng chí Giám đốc cũng đã trình bày những phương hướng cơ bản với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể, thúc đẩy quảng bá tiếp thị phát triển dịch vụ ngoài , đồng thời hoàn thiện cơ cấu tổ chức để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của XN năm 2018.
Hội nghị đã nghe một số tham luận của các bộ phận sản xuất và những ý kiến thảo luận, phát biểu của CBCNV về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất cùng với những kiến nghị cụ thể về giải pháp khắc phục hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Hải đánh giá cao những thành tích mà Xí nghiệp đã đạt được trong năm 2017 và nhắc nhở trong năm 2018 với những khó khăn chung của toàn Vietsovpetro cùng với việc tiết giảm chi phí dẫn đến thiếu hụt nhân sự khi nhiều cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao xin nghỉ hưu sớm và thiết bị máy móc đã cũ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Tuy nhiên đồng chí tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm cùng với nhiệt huyết sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, XN Địa vật lý giếng khoan sẽ vượt qua thách thức hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV - XN Địa vật lý giếng khoan, Đồng chí Dương Văn Thắng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Với phương châm “Kỷ cương, sáng tạo, chất lượng uy tín và đổi mới”, tập thể CBCNV XN Địa vật lý GK quyết tâm tiếp tục xây dựng đơn vị là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý giếng khoan hàng đầu tại thị trường Việt Nam và hoàn thành có chất lượng những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.
 
Một số hình ảnh tại hội nghị :
 
 
 
 
 
 
Đ/c Dương Văn Thắng – Giám đốc XN ĐVL biểu dương và trao hoa cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2017
Bài và ảnh : Lê Minh Nhật
 
 
 
 

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham dự Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ II

 Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức là dịp để biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ trong cả nước, đồng thời là diễn đàn của các tài năng trẻ tham gia trao đổi, góp ý, hiến kế xây dựng, phát triển đất nước, cũng như đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng và phát huy đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam.
Năm nay, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày từ 11/12-13/12, với 364 đại biểu tài năng trẻ đại diện cho nhiều lĩnh vực học tập, các ngành nghề công tác đến từ mọi miền Tổ quốc.  Tất cả các đại biểu tham dự Đại hội đều có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu, công tác, kinh doanh, thể thao, nghệ thuật, lao động-sản xuất.

 Hai đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (vị trí thư 6 từ trái qua) và Đặng Xuân Toàn (thứ 5 từ phải qua) trao tặng Biểu trưng Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II cho từng cho từng đại biểu tham dự Đại hội.

Read more ...

XN Địa vật lý Giếng khoan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất năm 2015 của XN Địa vật lý GK và tuyên dương các tập thể tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất năm 2015, đồng thời thảo luận để tìm ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng XN phát triển bền vững trong những năm sắp tới, chiều ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Vietsovpetro, XN Địa vật lý giếng khoan đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Read more ...

Quản lý online

Liên kết nội bộ

Giá dầu